| guarantee reliabilty

powrót

Branża energetyczna

Przewody i kable do linii napowietrznych sn

Prysmian Cables and Systems Oy (dawniej PIRELLI) posiada bogatą ofertę kabli samonośnych i przewodów izolowanych/pokrywanych dla linii napowietrznych nn i SN. Napowietrzna wiązka przewodów (system ABC-Aerial Bundled Cables) typu "four core" stosowana jest w rozwiązaniach niskiego napięcia zaś samonośne kable systemu AHXAMK-WM ( uniwersalny kabel przystosowany do montażu jako linia kablowa napowietrzna, jako linia kablowa do ułożenia w ziemi lub wodzie), stosuje się w systemach średniego napięcia. Powyższe systemy pozwalają na budowę wielonapięciowych lub wielofunkcyjnych linii z wykorzystaniem tych samych słupów. Unikalna konstrukcja kabli oraz wiązki kablowej powoduje, że przestrzeń potrzebna do jego montażu jest minimalna dając możliwość budowy linii w miejscach trudnodostępnych gdzie układanie kabli ziemnych jest niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione (tereny skaliste, silnie zalesione, podlegające erozji lub silnemu zamarzaniu- tereny zabagnione, tereny zalewowe) lub też w miejscach gdzie cena gruntu jest wysoka. Uniwersalny kabel AHXAMK-WM daje możliwość budowy linii kablowej w trzech środowiskach (powietrze, ziemia, woda) bez konieczności zmiany typu kabla.

Przewód pokrywany średniego napięcia typu SAX-W pozwala na zmniejszenie odległości między przewodami fazowami a co za tym idzie gabarytów linii oraz pasa wycinki. Linie z przewodami SAX-W mogą być montowane w miejscach gdzie tradycyjne rozwiązania nie będą się mieściły (teren silnie zurbanizowany, leśny). Linia zbudowana przy użyciu przewodów typu SAX-W jest również lepszym rozwiązaniem pod względem ekologicznym niż linia "goła" dla terenów leśnych (mniejsza wycinka drzewostanu). System SAX-W (PAS) dzięki swoim właściwościom eksploatacyjnym znajduje zastosowanie w miejscach najbardziej narażonych na awarię (obszary zalesione) zachowując ciągłość dostaw energii i dając służbom energetycznym czas na usunięcie powstałej awarii. Jak kable do lini napowietrznych to tylko z SAE.