| guarantee reliabilty

powrót

Lądowiska dla śmigłowców

Ścieżka podejścia i ustawianie azymutu. SAGA

Światła systemu SAGA (System of Azimuth Guidance for Approach) - sygnał prawidłowej identyfikacji azymutu podejścia oraz identyfikacji progu (ICAO: Aneks 14, Tom II, § 5.3.4).