| guarantee reliabilty

powrót

Oświetlenie lotniskowe

Podświetlane znaki pionowe oraz znaki stanowisk postojowych.

LED RELIANCE® podświetlane znaki pionowe oraz znaki stanowiska postojowego zgodne z zapisami w ICAO Aneks 14, Sekcja 5.4 Oznaczenia pionowe.

Miejsca instalacji:

• znak informacyjny

• znak nakazu

• znak identyfikacji stanowiska postojowego