| guarantee reliabilty

powrót

Systemy zabezpieczeń / serwis

Leidos QS H150

QS H150
QS-H150 to przenośny detektor materiałów wybuchowych, szybko wykrywający i identyfikujący śladowe ilości szeregu różnych wojskowych i komercyjnych materiałów wybuchowych oraz materiałów wybuchowych domowej roboty (HME).
Innowacyjna konstrukcja detektora QS-H150, bazująca na opatentowanym zasysaczu próbek wykorzystującym podgrzany wir powietrzny oraz na zastrzeżonej, nie-radioaktywnej technologii spektrometrii ruchliwości jonów, z powodzeniem sprawdza się w rzeczywistych sytuacjach wykrywania substancji niebezpiecznych, czego dowodem są powtarzające się wysokie oceny ze strony użytkowników.
Wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem detektora QS-H150 są bardzo niskie. Koszty materiałów eksploatacyjnych są minimalne, a rutynowe serwisowanie obejmuje tylko czyszczenie powszechnie stosowanymi środkami i, w razie konieczności, wymianę środka pochłaniającego wilgoć.
W wykrywaczu QS-H150 nie stosuje się żadnego materiału radioaktywnego, więc użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z uzyskiwaniem certyfikatów, dopuszczeń, z przeprowadzaniem kontroli i prób, czy też wycofaniem z eksploatacji.

Do pobrania

Karta Katalogowa