| guarantee reliabilty

powrót

Systemy zabezpieczeń / serwis

Leidos (dawniej L3) ClearScan Certfikowane przez ECAC CEP (C3) oraz TSA

Leidos
ClearScan® jest pierwszym tomografem komputerowym (CT) zaprojektowanym specjalnie dla potrzeb punktów kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych. Skaner spełnia wymagania standardu EU EDSCB C3 co pozwala na zdecydowaną poprawę wykrywalności zagrożeń przy jednoczesnym zapewnieniu szeregu usprawnień operacyjnych upraszczających procedurę skanowania z perspektywy pasażera oraz zwiększających przepustowość i bezpieczeństwo. Gwarantowany jest najwyższy poziom wygody dla pasażera, który teraz może zabierać w bagażu podręcznym płyny i produkty elektroniczne. Układ obrazowania 2D wysokiej rozdzielczości zgodny z normami europejskimi wydatnie pomaga operatorom w szybkim wykrywaniu towarów zabronionych i broni. System zaprojektowano tak, aby zajmował jak najmniej przestrzeni ze wszystkich dostępnych urządzeń, dzięki czemu skaner można łatwo zainstalować w już istniejących punktach kontroli bezpieczeństwa. W połączeniu z automatycznym taśmociągiem przekierowującym, systemem powrotu tac i opcjonalnym układem skanowania zdalnego, tomograf powala na znaczną redukcję kosztów operacyjnych portu lotniczego wraz z liczbą potrzebnych operatorów przy jednoczesnym podwyższeniu przepustowości punktu kontroli.

Do pobrania

Karta Katalogowa