| guarantee reliabilty

powrót

Lądowiska dla śmigłowców

F30. Latarnia lotniskowa heliportu / beacon.

Latarnia lotniskowa heliportu / beacon (ICAO Aneks 14 Tom II § 5.3.2.)