| guarantee reliability

tel: 22 853-86-01

info@sae.com.pl

systemy zabezpieczeń / serwis

Secure 1000 to najbardziej efektywny i wszechstronny system kontroli. Wysokiej rozdzielczości obraz z kontroli osób pozwala na łatwą identyfi kację ukrytych przedmiotów. Zastosowana w urządzeniu technika rozpraszana wstecznego umożliwia wykrywanie zarówno materiałów organicznych (materiały wybuchowe, narkotyki, broń ceramiczna) jak i nieorganicznych (metale).

Do pobrania

Karta produktu Rapiscan Secure 1000