| guarantee reliability

tel: 22 853-86-01

info@sae.com.pl

systemy zabezpieczeń / serwis

Dwuenergetyczny Rapiscan 628XR jest przeznaczony do kontroli bagażu rejestrowego i małego cargo. Niski taśmociąg pozwala na łatwe załadowanie i rozładowanie bagażu. Dwuenergetyczne prześwietlanie automatycznie przypisuje barwy materiałom o różnych liczbach atomowych dzięki czemu operator może łatwo identyfi kować przedmioty w przesyłce. Rapiscan 628XR może być używany jako urządzenie wolnostojące lub wbudowane w system transportu bagażu.

Do pobrania

Karta produktu Rapiscan 628XR