| guarantee reliability

tel: 22 853-86-01

info@sae.com.pl

systemy zabezpieczeń / serwis

Dwuenergetyczny Rapiscan 627XR jest przeznaczony dla użytkowników kontrolujących bagaż rejestrowy i małe cargo. Dwuenergetyczne prześwietlanie umożliwia automatyczne przypisywanie barw materiałom o różnych liczbach atomowych. Operator może dzięki temu łatwo identyfi kować przedmioty w przesyłce. Rapiscan 527 może być używany jako urządzenie wolnostojące a także może być wbudowany w system transportu bagażu

Do pobrania

Karta produktu Rapiscan 627XR