| guarantee reliability

tel: 22 853-86-01

info@sae.com.pl

systemy zabezpieczeń / serwis

Tunel inspekcyjny Rapiscan 626XR ma szerokość 950 mm i wysokość 650 mm. Dwuenergetyczne prześwietlanie umożliwia automatyczne przypisywanie barw materiałom o różnych liczbach atomowych. Operator może dzięki temu łatwo identyfi kować przedmioty w przesyłce.

Do pobrania

Karta produktu Rapiscan 626XR