| guarantee reliability

tel: 22 853-86-01

info@sae.com.pl

systemy zabezpieczeń / serwis

Dwuenergetyczny Rapiscan 624XR jest przeznaczony do bagażu na kółkach. Bagaż ustawiany jest na niskim taśmociągu pionowo co ułatwia ładowanie i rozładowywanie. Dwuenergetyczne prześwietlanie automatycznie przypisuje barwy materiałom o różnych liczbach atomowych dzięki czemu operator łatwo identyfi kuje przedmioty w przesyłce.

Do pobrania

Karta produktu Rapiscan 624XR