| guarantee reliability

tel: 22 853-86-01

info@sae.com.pl

branża energetyczna

kable najwyższych napięć 110kV - 420kV

Personel SAE od ponad 20 lat jest zaangażowany w dostawy kabli oraz osprzętu kablowego w zakresie napięć od 110kV do 400kV. Możemy poszczycić się tym, że jako pierwsi uczestniczyliśmy w skablowaniu napowietrznej linii 220kV.
SAE jest też jedyną niezależną firmą, która zrealizowała dostawę kabla i osprzętu na napięcie 400kV.
Naszych klientów wspieramy na etapie projektowania, realizacji dostaw, instalacji oraz prób pomontażowych.

Do pobrania

Katalog kabli 110kv - 420kv wersja polska