| guarantee reliability

tel: 22 853-86-01

info@sae.com.pl

oświetlenie lotniskowe

Oprawa osi drogi kołowania i stop poprzeczki, zagłębiona, niskiej intensywności - jednokierunkowa na odcinkach prostych (N), przed i za łukami (S) oraz na łukach (C) dla lotnisk kategorii I, II i III. Stop poprzeczka dla odcinków prostych (N) oraz odcinków przed i za łukami.

Do pobrania

Karta produktu IDM 5751